MainWindowYangLumrah

Go down

MainWindowYangLumrah

Post  zz on Tue Nov 24, 2009 3:01 pm

//applikasi ini berisi QDockWidget, QMainWindow , QMenu, QToolBar, QStatusBar,
oke.h
Code:

#include "gui.h"

class FUDC : public QMainWindow
{   
   Q_OBJECT
   public :
   FUDC (QMainWindow *parent = 0);
   tab *__tab;
   dock *__dock;
   status *__status;
   void menu();
   void tool();
   void tulisan_dibawah();
};


oke.cpp

Code:

#include <oke.h>
FUDC::FUDC(QMainWindow *parent)
    : QMainWindow(parent)
{
   //class ini berisi QMainWindow
   //class utama dalam program ini
   //di class ini berisi QDockWidget, QTabWidget , QMenu , QToolBar
   //silahkan tambah sendiri fungsi2 QMainWindow
   __dock = new dock;
   __tab  = new tab ;   
   __status = new status;
   this->resize(800,600);
   this->setWindowTitle("Contoh");
    this->setCentralWidget(__tab);
    this->addDockWidget(Qt::LeftDockWidgetArea, __dock);
   
    //ini jangan dibuang kalau anda ingin melihat tulisan
    //di bawah mainwindow
    this->setStatusBar(__status);   
    //selesai
   
   menu ();
   tool ();
   tulisan_dibawah();
}
void FUDC :: menu ()
{
   //fungsi yang berisi QMENU
   //Silahkan anda tambah sendiri fungsi2 QMenu
    //mulai membuat menu pertama
    QAction *baru  = new QAction("Membuka_baru", this);
    baru->setCheckable(true);
    QAction *simpan = new QAction("Simpan_sesuatu", this);
    simpan->setCheckable(true);
    QAction *keluar = new QAction("Keluar_ngopi", this);
    QMenu *dalkutuk;
    dalkutuk = menuBar()->addMenu("Pertama");
    dalkutuk->addAction(baru);
    dalkutuk->addAction(simpan);
    dalkutuk->addAction(simpan);
    dalkutuk->addSeparator();//menambah garis
    dalkutuk->addAction(keluar);
    //selesai membuat menu
 
    //membuat menu kedua
    QAction *Daerah_A  = new QAction("Kitab", this);
    QAction *Daerah_B = new QAction("Kitab", this);
    QAction *Daerah_C = new QAction("General", this);
    QMenu *lontong;
    lontong = menuBar()->addMenu("Kedua");
    lontong->addAction(Daerah_A);
    lontong->addAction(Daerah_B);
    lontong->addAction(Daerah_C);
  //selesai membuat menu kedua
 
  //membuat sub menu
    QAction *Komputer  = new QAction("Programer", this);
    QAction *Kitab = new QAction("Kyai", this);
    QAction *Ibadah = new QAction("BOSS", this);     
    QMenu *tempe;
    tempe = lontong->addMenu("Daerah C");
    tempe->addAction(Komputer);
    tempe->addAction(Kitab);
    tempe->addAction(Ibadah);
    //Selesai membuat sub menu   
    connect(keluar, SIGNAL(triggered()), qApp, SLOT(quit()));
}
void FUDC :: tool ()
{
   //fungsi tool yang berisi QToolBAR
   //silahkan anda tambah sendiri fungsi2nya QToolBar
  QToolBar *toolbar = addToolBar("main toolbar");
  toolbar->addAction("New File");
  toolbar->addAction("Open File");
  toolbar->addSeparator();
  QAction *quit = toolbar->addAction("Quit Application");

  connect(quit, SIGNAL(triggered()), qApp, SLOT(quit()));
}
void FUDC::tulisan_dibawah()
{
   // ini adalah fungsi untuk memperlihatkan tulisan di layar paling-
   // bawah MainWindow ini sangat bergantung pada QStatusBar
   //
   __dock ->setStatusTip("Dock Kelihatan disini");
   __tab ->setStatusTip("Tab YURO HUNA");      
}
//ppfu

gui.h

Code:

#include <QtGui>
class dock : public QDockWidget
{
    public:
    dock(QWidget *parent = 0);
    ~dock(){}
};
class tab : public QTabWidget
{
   public :
   tab (QWidget *parent = 0);
};
class status : public QStatusBar
{
   public :
   status (QWidget *parent = 0);
};


gui.cpp

Code:


#include <gui.h>
dock :: dock (QWidget *parent ) : QDockWidget (parent)
{
   //class ini berisi QDockWidget
   //silahkan tambah fungsi2 QDockWidget
    this->setFeatures (QDockWidget::NoDockWidgetFeatures);
    this->setAllowedAreas(Qt::LeftDockWidgetArea);
    this->setToolTip("Bagian QDockWidget");
}
tab :: tab (QWidget *parent ): QTabWidget (parent)
{
   //class ini berisi QTabWidget
   //silahkan tambah sendiri fungsi2 QTabWidget
   this->setTabShape ( QTabWidget::Triangular );
   this->setToolTip("Bagian TabWidget");
}
status :: status (QWidget *parent):QStatusBar(parent)
{
   //ini adalah kelas QStatusBar
   //suatu kelas untuk memperlihatkan tulisan di bawah layar
   //silahkan tambah sendiri fungsi2nya QStatusBar
}


main.cpp

Code:

#include <QApplication>
#include <oke.h>
int main (int ppfu , char **ploso)
{
   QApplication app (ppfu,ploso);
   FUDC sip;
   sip.show();
   return app.exec();
}


avatar
zz
Panglima
Panglima

Jumlah posting : 121
Age : 73
Lokasi : france
Registration date : 13.02.09

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Kembali Ke Atas


 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik